فروش کیسه های جامبوبگ، بیگ بگ و کیوبگ و انواع گونی لمینت
نام کسب و کارفروش کیسه های جامبوبگ، بیگ بگ و کیوبگ و انواع گونی لمینت
توضیحاتفروش کیسه جامبوبگ ،بیگ بگ، کیوبگ ،پالت بگ، با بهترین قیمت در اراک توسط بهین بافت مرکزی بهین بافت مرکزی اماده ارائه انواع کیسه های صنعتی، معدنی و کشاورزی (جامبوبگ ۵۰۰ کیلویی، جامبوبگ ۱تنی و جامبوبگ ۱....