آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدرخواست خرید کیسه برنج ( خرید کیسه پلی پروپلین ) جهت بسته بندی برنج برای فروشگاه برنج فروشی را دارم   مقدار درخواست: 200 عدد برای هر سایز نام خریدار کیسه برنج : ممشلی آدرس : گنبد کاوو...