شركت اطلس كارتن تبريز
نام کسب و کارشركت اطلس كارتن تبريز
توضیحاتکارتن ، جعبه بسته بندی کارتنی ، جعبه مقوایی و لوله مقوایی محصول نهایی و یا فرآیند پایانی چرخه بازیافت کارتن و کاغذ در گروه اطلس كارتن تبريز می باشد. کارتن یا جعبه بسته بندی در چهار نوع دایکاتی عادی...