آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدرخواست خرید کاغذ سرامیکی یک و نیم میل بصورت عمده می باشیممقدار مورد نیاز : 5 تننام خریدار : امیرجانیآدرس  : تهرانشماره تماس خریدار : 09122040862...