مراوده
درخواست خرید آب اکسیژنه عمده ای درخواست خرید آب اکسیژنه عمده ای
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدرخواست خرید آب اکسیژنه بصورت عمده جهت مصرف در پتروشیمی را داریم مقدار مورد نیاز : 5 تن نام خریدار : ظفری آدرس خریدار : بندر ماهشهر شماره تماس : 09171487729    ...
آب گازدار زمزم با 5 طعم متفاوت تولیدی شرکت زمزم ایران آب گازدار زمزم با 5 طعم متفاوت تولیدی شرکت زمزم ایران
شركت زمزم ایران
نام کسب و کارشركت زمزم ایران
توضیحاتجدول ارزش تغذیه ای آب گازدار زمزم برای هر 100 میلی لیتر انرژی 0/00 کیلوکالری چربی 0/00 گرم نمک 0/02 میلی‌گرم اسیدهای چرب ترانس 0/00 گرم نیترات 0/00 میلی‌گرم ...
ثبت نام کنید