مراوده
فروش سبزیجات غیربرگی منجمد نوبرسبز فروش سبزیجات غیربرگی منجمد نوبرسبز
مجتمع كشت و صنعت نوبر سبز
نام کسب و کارمجتمع كشت و صنعت نوبر سبز
توضیحاتسبزیجات غیربرگی منجمد با برند نوبرسبز محصولی ست که برای ماندگاری بیشتر به روش انجماد سریع (IQF) منجمد میشود تا علاوه بر در دسترس بودن محصولات در تمامی فصول، به صورت تازه در هر زمان قابل مصرف باشند. ...
فروش سبزیجات فرآوری شده منجمد و آماده مصرف فروش سبزیجات فرآوری شده منجمد و آماده مصرف
شرکت مجتمع کشت و صنعت سبزچین گلستان
نام کسب و کارشرکت مجتمع کشت و صنعت سبزچین گلستان
توضیحاتدر سال های اخیر با افزایش مشغله و گرفتاری خانواده ها، بسیاری از آنها استفاده از سبزیجات فرآوری شده را ترجیح می دهند. چند سالیست که کارخانجات مختلف در سطح کشور ، سبزیجات را فرآوری نموده و انواع مختل...
ثبت نام کنید