شرکت بلوبین
نام کسب و کارشرکت بلوبین
توضیحاتفروش و اعطای نمایندگی لیوان های قهوه دار بلوبین  تولید کننده لیوانهای حاوی قهوه برای اولین بار در ایران ، بیشترین میزان قهوه و کمترین میزان شکر استفاده از قهوه ، کافی ها و نوشیدنی های گرم مثل ها...