شرکت فرآورده های غذایی بینارزن
نام کسب و کارشرکت فرآورده های غذایی بینارزن
توضیحاتپودر بستنی با طعم های مختلف تهیه شده از شیر و خامه تازه و پوره و میوه جات این محصول به واسطه عدم نیاز به نگهداری شیر و خامه تازه در شرایط دمایی مناسب (کمتر از 4 درجه سانتیگراد) سبب کاهش هزینه های م...