صنایع غذایی فنلا
نام کسب و کارصنایع غذایی فنلا
توضیحاتدوغ یکی از فرآورد‌ه های مشتق از شیر است که از اختلاط ماست و آب با نسبت‌ های مختلف و افزودن نمک تهیه میشود. در صنعت برای طعم‌ دار کردن آن از اسانسهای مختلف استفاده می کنند. اسانس هایی مثل کاکوتی ...