شرکت تولیدات کشاورزی سرچین
نام کسب و کارشرکت تولیدات کشاورزی سرچین
توضیحاتجوانه ماش راوک تولید شده به روش هایدروپانیک (کشت بدون خاک) میباشد. جوانه ماش راوک دارای میزان فراوان پروتئین، ویتامین های گروه آ، ب، ث، ای، آنتی اکسیدان، فیتواستروژن و مواد معدنی است. میزان پروت...