مراوده
کربنات سدیم سبک ، کود اوره ، بذر ذرت و سولفات آمونیم کربنات سدیم سبک ، کود اوره ، بذر ذرت و سولفات آمونیم
بازرگانی حیدری
نام کسب و کاربازرگانی حیدری
توضیحاتکربنات سدیم سبک سمنان این محصول در بسته بندی کیسه جامبوبک 750 کیلویی می باشد کود اوره کرمانشاه در بسته بندی کیسه 50 کیلویی بذر ذرت 704 مغان پاکتهای 25 کیلویی لیبل دار سولفات آمونیم تولیدی پتر...
تولید کود مرغی غنی شده برکت گلستان تولید کود مرغی غنی شده برکت گلستان
شرکت برکت گلستان
نام کسب و کارشرکت برکت گلستان
توضیحاتشرکت برکت گلستان تولید کننده انواع کود آلی و کود مرغی غنی شده مزیت کودهای برکت گلستان کیفیت برتر و بهتر نسبت به کود های شیمیایی و حیوانی ارگانیک و عاری از هرگونه پاتوژن و بذر علف های هرز ...
تولید و فروش کود محصول افزا (کود جامد طبیعی ) تولید و فروش کود محصول افزا (کود جامد طبیعی )
شرکت ویواکود
نام کسب و کارشرکت ویواکود
توضیحاتکود محصول افزا در گروه کودهای طبیعی فرآوری شده ،قرار دارد و در تهیه آن از بافت همبند دام و مواد معدنی استفاده میشود. این کود بصورت جامد در گرانول های 2-4 میلی متر عرضه میگردد. بر اساس تعریفی که ...
ثبت نام کنید