شرکت سپیدارکشت بادرام
نام کسب و کارشرکت سپیدارکشت بادرام
توضیحاتکود مایع مرغی ترکیبی کامل از عناصر ماکرو، ریزمغذی ها و انواع اسید آمینه است و دارای درصد بالایی از اسید هیومیک مورد نیاز گیاهان می باشد که می توان آن را نتیجه تکنولوژی جدید فرآوری و ترکیب عناصر مواد ا...