مراوده
فروش انواع کود و بذر فروش انواع کود و بذر
بازرگانی حیدری
نام کسب و کاربازرگانی حیدری
توضیحاتفروش انواع کود و بذر : کود اوره کود فسفات کود پتاس کود آهن بذر پیاز  ...
سولفات پتاسیم سولفات پتاسیم
آرامان شیمی ایرانیان
نام کسب و کارآرامان شیمی ایرانیان
توضیحاتسولفات پتاسیم معمولترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود.  پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک بعنوان منبع قابل توجه پتاسیم بشمار نمی رود، زیرا پتاسیم بو...
ثبت نام کنید