مراوده
فروش ذرت دامی ، کپک و کنجاله دام و طیور فروش ذرت دامی ، کپک و کنجاله دام و طیور
کنسانتره مواد غذایی دام طیور عمده و خرده
نام کسب و کارکنسانتره مواد غذایی دام طیور عمده و خرده
توضیحاتفروش ذرت دامی ، کنجاله ، کپک دام و طیور قیمت به روز   کُنجاله بازماندهٔ جامدی است که پس از روغن‌کشی از دانه‌های روغنی به‌جا می‌ماند. کنجاله، در قدیم کنجاره، کنجار و کُنجیده هم نامیده ...
فروش سبوس گندم - سبوس برنج : شلتوک ، سبوس دو کوب فروش سبوس گندم - سبوس برنج : شلتوک ، سبوس دو کوب
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتسبوس گندم - سبوس برنج: شلتوک ، سبوس دو کوب سنتی ، مدرن گروه تولیدی تعاونی نمونه (I.T.M) :فروش و قیمت سبوس گندم و سبوس برنج(شلتوک- دوکوب سنتی- دوکوب مدرن) سبوس گندم خوراک انسان و دام شلتوک ( پوسته...
ثبت نام کنید