مراوده
تامین کننده سویا فله و روغن سویا تامین کننده سویا فله و روغن سویا
بازرگانی عیسی زاده
نام کسب و کاربازرگانی عیسی زاده
توضیحاتبه استحضار جناب عالی می رساند اینجانب تامین کننده سویا بصورت فله و روغن سویا بصورت عمده میباشم لذا درصورت تمایل آماده همکاری و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه مذکور هستیم. با تشکر و سپاس فراوان...
درخواست خرید روغن نباتی و سویا درخواست خرید روغن نباتی و سویا
آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتدرخواست خرید روغن نباتی و سویا مقدار : خریدار 5 تا 10 تن روغن   نام خریدار : مهرداد لطفی آدرس : تبریز شماره موبایل خریدار : ۰۹۳۶۹۱۸۸۰۹۳...
ثبت نام کنید