شرکت خرما بن جنوب
نام کسب و کارشرکت خرما بن جنوب
توضیحاتخرمای پیارم نام یکی از انواع خرماهایی است که در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان کشت میشود. رقم پیارم از نوع تجاری و درجه یک بوده که به دلیل کیفیت مناسب و بازارپسندی یک رقم خاص صادراتی محسوب میشود. ...