بازرگانی آرامی
نام کسب و کاربازرگانی آرامی
توضیحاتخرمای کبکاب بیضی شکل بوده و در رنگهای مختلف از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره می باشد. این خرما نرم بوده و دارای رطوبت 18 درصدی می باشد. زمان برداشت این محصولات اوایل شهریور است. این خرما در مناطق...