صنایع مفتولی زنجان
نام کسب و کارصنایع مفتولی زنجان
توضیحاتالیاف فولادی بتن (فیبر بتن) صنایع مفتولی زنجان تارهای فولادی هنگامی به بتن اضافه می شوند که یک مقاومت فشرده بالا مورد نیاز است. تارهای فولادی همانند یک تار ترکیبی به کاهش ترکهای ناشی از انقباض ن...