مراوده
تافي مغزدار جويدني میوه ای در بسته بندی 960 گرمی آناتا مدل وليسه تافي مغزدار جويدني میوه ای در بسته بندی 960 گرمی آناتا مدل وليسه
گروه صنعتي نجاتي (آناتا)
نام کسب و کارگروه صنعتي نجاتي (آناتا)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل021604 نام برندآناتا مبدا کالاایران بسته بندیعمده شکلقطعه نوعتافی تعداد در هر کارتن5 ابعاد کارتن175 * 298 * 408 [{moravede}]...
تافي مغزدارفندقی در بسته بندی 350 گرمی آناتا پیانو استایل تافي مغزدارفندقی در بسته بندی 350 گرمی آناتا پیانو استایل
گروه صنعتي نجاتي (آناتا)
نام کسب و کارگروه صنعتي نجاتي (آناتا)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل020220 نام برندآناتا مبدا کالاایران بسته بندیجعبه شکلقطعه مزهشیرین نوعتافی تعداد در هر کارتن4 جعبه ابعاد کارتن143 * 285 * 320 [{moravede}]...
تافي مغزدار نارگیلی در بسته بندی 480 گرمی آناتا کلاسیک تافي مغزدار نارگیلی در بسته بندی 480 گرمی آناتا کلاسیک
گروه صنعتي نجاتي (آناتا)
نام کسب و کارگروه صنعتي نجاتي (آناتا)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل020823 نام برندآناتا مبدا کالاایران بسته بندیجعبه شکلقطعه مزهشیرین نوعتافی تعداد در هر کارتن8 جعبه ابعاد کارتن179 * 300 * 525 [{moravede}]...
ثبت نام کنید