آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتسیستم آبخوری سالن مرغداری وسیله ای مناسب برای تامین آب مصرفی ماکیان ( طیور - Poultry ) می باشد. لازم به ذکر است که این سیستم بهداشتی ترین و به صرفه ترین سیستم برای آب رسانی به طیور می باشد بطوری که...