مراوده
تراکشن موتور DC - TLM 202 تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 202 تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)600 V توان خروجی536 kW (جریان مداوم (آمپر1050 A سرعت (RPM)2400 R.P.M نوعسایر شماره مدلTLM-202 نام برندتام لوكوموتيو آريا، موتور تراکشن، تراکشن ، TLM-201 مبدا کا...
توربو شارژر تام لوکوموتیو آریا مدل TLT-101 توربو شارژر تام لوکوموتیو آریا مدل TLT-101
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTLT-101 نام برندتام لوکوموتیو مبدا کالاایران نوعفیلتر هوا میانگین سرعت22500 RPM حداکثر دماتا 900°C فشار خروج30 Psi [{moravede}]...
تراکشن آلترناتور تام لوکوموتیو آریا مدل TLG-205 تراکشن آلترناتور تام لوکوموتیو آریا مدل TLG-205
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTLG-205 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران قدرت3600 HP حداکثر جریان4200 A حداکثر ولتاژ1350 V سرعت900 R.P.M قابل انطباق باAR10 [{moravede}]...
تراکشن موتور AC-تام لوکوموتیو آریا کدTLM-401 تراکشن موتور AC-تام لوکوموتیو آریا کدTLM-401
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توان خروجی180 Kw فرکانس56 Hz نوعموتور ناهمزمان شماره مدلTLM-401 نام برندتام لوکوموتیو آریا نوع موتور4 قطبی-قفسه سنجابی منبع تغذیهمبدل-FED فاکتور توان0.81 ...
تراکشن موتور DC - TLM 101-تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 101-تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 توان خروجی800 kW (جریان مداوم (آمپر1150 سرعت (RPM)2300 شماره مدلTLM-101 نام برندTaam locomotive arya مبدا کالاایران نوعسری (Series wound) نوع عایق(H (180°...
ژنراتور اصلی-تام لوکوموتیو آریا کد TLG-204 ژنراتور اصلی-تام لوکوموتیو آریا کد TLG-204
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)1430/716 توان خروجی3800 HP (جریان مداوم (آمپر4200/8200 سرعت (RPM)900 شماره مدلTLG-207 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهG2040110 نوع عایق بن...
ژنراتور اصلی تام لوکوموتیو آریا-مدلTLG-208 ژنراتور اصلی تام لوکوموتیو آریا-مدلTLG-208
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)600 توان خروجی1650 HP (جریان مداوم (آمپر1000 سرعت (RPM)900 شماره مدلTLG-207 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهG2080110 نوع عایق بندیH ابعا...
ژنراتور اصلی-تام لوکوموتیو آریا مدل TLG-207 ژنراتور اصلی-تام لوکوموتیو آریا مدل TLG-207
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)960 توان خروجی1340 HP (جریان مداوم (آمپر2250 سرعت (RPM)900 شماره مدلTLG-207 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهG2070110 نوع عایق بندیH ابعا...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 501 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 501
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)247 (جریان مداوم (آمپر600 سرعت (RPM)3000 شماره مدلTLM-501 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM5010110 نوع عایق بندیH سازگار باD29 ابعاد تقر...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 203 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 203
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)370 (جریان مداوم (آمپر450-650 سرعت (RPM)2750 شماره مدلTLM-203 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM2030110 نوع عایق بندیH سازگار باD29 ابعاد...
تراکشن موتور DC - TLM 201 تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 201 تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)600 توان خروجی536 kW (جریان مداوم (آمپر1050 سرعت (RPM)2300 نوعسایر شماره مدلTLM-201 نام برندتام لوكوموتيو آريا مبدا کالاایران نوع عایق بندی(H (180°C قابل تط...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو آریا مدل TLM 103 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو آریا مدل TLM 103
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 (جریان مداوم (آمپر1150 سرعت (RPM)2300 شماره مدلTLM-103 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM1030110 نوع عایق بندیH سازگار باموتور حفاری ...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 102 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 102
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 (جریان مداوم (آمپر900 سرعت (RPM)3100 شماره مدلTLM-102 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM1020110 نوع عایق بندیH سازگار باGE-761 ابعاد ...
استاتور موتور اصلی-تام لوکوتیو آریا استاتور موتور اصلی-تام لوکوتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتام لوکوتیو آریا مبدا کالاایران TLG-207 D12G2070113 TLG-208 D25G2080113 TLG-205 AR10G2050113 TLG-204 AR11G2040113 TLG-206 AR6G2060113 TLG-104 GTA11G1040113 TLG-1...
پوسته ترکشن موتور AC،تام لوکوموتیو آریا-کد M3010118 و M4010118 پوسته ترکشن موتور AC،تام لوکوموتیو آریا-کد M3010118 و M4010118
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتام لوکوتیو آریا مبدا کالاایران TLM-301 & 6 FRA 4564M3010118 TLM-401 & 180 KWM4010118 [{moravede}]...
سر پوسته ترکشن موتور AC-تام لوکوموتیو آریا سر پوسته ترکشن موتور AC-تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران TLM-301 & 6 FRA 4564M3010117 TLM-401 & 180 KWM4010117 [{moravede}]...
ثبت نام کنید