آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتنیازمند خرید تانکر استیل حمل شیر ۲ یا ۳ تنی دست دوم می باشیم   نام خریدار :‌ طالبی شهر :‌ تهران شماره تماس خریدار :‌ 09125651208...