پلی تهران
نام کسب و کارپلی تهران
توضیحاتاز تبدیل پلی اتیلن برای متصل نمودن لوله‌های پلی اتیلن با سایزهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شود. یک سر این تبدیل سایز بزرگتری از سر دیگر آن دارد. مشخصات تبدیل پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی ...