تک ستاره گلپایگان
نام کسب و کارتک ستاره گلپایگان
توضیحاتتبدیل پی وی سی به دلیل کوتاه بودن طول آن در مکان هایی که محدودیت فضا داریم بسیار مناسب بوده، همچنین جهت لوله های خروجی ماشین های ظرفشویی ، لباسشویی ، سینک ها و به عنوان رابط در اتصال لوله ها با سای...