مراوده
تبدیل پولیکا 50 * 110 (پارس پولیکا) تبدیل پولیکا 50 * 110 (پارس پولیکا)
پارس پولیکا
نام کسب و کارپارس پولیکا
توضیحاتتبدیل پولیکا 50 * 110 (پارس پولیکا) تبدیل های پارس پولیکا در سایزهای خاص و متنوع از 32 به 63 میلیمتر تا200 به 250 میلیمتر در 18 نوع قالب منحصر به فرد تولید میشود. مشخصات فنی تبدیل پولیکا 50 * 110 ...
تبدیل پولیکا 63 * 90 (پارس پولیکا) تبدیل پولیکا 63 * 90 (پارس پولیکا)
پارس پولیکا
نام کسب و کارپارس پولیکا
توضیحاتتبدیل پولیکا 63 * 90 (پارس پولیکا) تبدیل های پارس پولیکا در سایزهای خاص و متنوع از 32 به 63 میلیمتر تا200 به 250 میلیمتر در 18 نوع قالب منحصربه فرد تولید میشود. مشخصات فنی تبدیل پولیکا 63 * 90 : ...
تبدیل پولیکا 63 * 75 (پارس پولیکا) تبدیل پولیکا 63 * 75 (پارس پولیکا)
پارس پولیکا
نام کسب و کارپارس پولیکا
توضیحاتتبدیل پولیکا 63 * 75 (پارس پولیکا) تبدیل های پارس پولیکا در سایزهای خاص و متنوع از 32 به 63 میلیمتر تا200 به 250 میلیمتر در 18 نوع قالب منحصربه فرد تولید میشود. مشخصات فنی تبدیل پولیکا 63 * 75 : ...
تبدیل پولیکا 50 * 75 (پارس پولیکا) تبدیل پولیکا 50 * 75 (پارس پولیکا)
پارس پولیکا
نام کسب و کارپارس پولیکا
توضیحاتتبدیل پولیکا 50 * 75 (پارس پولیکا) تبدیل های پارس پولیکا در سایزهای خاص و متنوع از 32 به 63 میلیمتر تا200 به 250 میلیمتر در 18 نوع قالب منحصربه فرد تولید میشود. مشخصات فنی تبدیل پولیکا 50 * 75 : ...
سه راه 45 درجه سه راه 45 درجه
لوله گستر خادمي
نام کسب و کارلوله گستر خادمي
توضیحاتجزئیات محصول جنسPE نام برندلوله گستر خادمی مبدا کالاایران توضیحات سه راه 45 درجه  ابعاد (میلیمتر) 110*45 32*45 125*45 40*45 160*45 50*45 ...
تبدیل تبدیل
لوله گستر خادمي
نام کسب و کارلوله گستر خادمي
توضیحاتجزئیات محصول جنسPE نام برندلوله گستر خادمی مبدا کالاایران توضیحات تبدیل ابعاد (میلی متر) 40*32 90*75 160*90 50*40 110*63 160*110 63*3...
زانو 45 درجه زانو 45 درجه
لوله گستر خادمي
نام کسب و کارلوله گستر خادمي
توضیحاتجزئیات محصول جنسPE نام برندلوله گستر خادمی مبدا کالاایران توضیحات زانو 45 درجه ابعاد(میلیمتر) 32*45 75*45 160*45 40*45 90*45 200*45 50...
زانو 90 درجه زانو 90 درجه
لوله گستر خادمي
نام کسب و کارلوله گستر خادمي
توضیحاتجزئیات محصول جنسPE نام برندلوله گستر خادمی مبدا کالاایران توضیحات زانو  90 درجه ابعاد(میلیمتر) 20*90 63*90 16*90 25*90 75*90 200*90 32...
سه راه تبدیل 90 درجه سه راه تبدیل 90 درجه
لوله گستر خادمي
نام کسب و کارلوله گستر خادمي
توضیحاتجزئیات محصول جنسPE نام برندلوله گستر خادمی مبدا کالاایران توضیحات سه راه تبدیل 90 درجه ابعاد (میلی متر) 125*110*45 90*63*45 1609*110*45 110*63*45 ...
ثبت نام کنید