داروسازی رازک
نام کسب و کارداروسازی رازک
توضیحاتکپسول تتراسایکلین خوراکی جهت درمان بروسلوزیس، سفلیس، گونوره، آکنه، زخم معده و عفونتهایی که عامل آنها  hlamydia trachomatis باشد، مصرف میشود. دسته بندی : آنتی بیوتیک خانواده تتراسایکلین شکل دارویی ...