تجارت گستر آینه
نام کسب و کارتجارت گستر آینه
توضیحاتانواع زعفران مشهد اعم از سرگل ,نگین , سوپر نگین... تحت تایید المان مناسب هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بصورت نقد به فروش میرسد...