مراوده
دستگاه مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی MII19 T08 دستگاه مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی MII19 T08
تجهيزات مراقبت پزشكي الكترونيك برتر
نام کسب و کارتجهيزات مراقبت پزشكي الكترونيك برتر
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلMII19 T08 نام برندالكترونيك برتر نوعنرم افزار پردازش داده های تشخیصی نمایشگربا نمایشگر ECG -Resp - 2*Temp - NIBP - Spo2 - 2*IBP-ETCO2 و اینترفیس برق و ...
دستگاه مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی MII12 T08 دستگاه مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی MII12 T08
تجهيزات مراقبت پزشكي الكترونيك برتر
نام کسب و کارتجهيزات مراقبت پزشكي الكترونيك برتر
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلMII12 T08 نام برندالكترونيك برتر نوعنرم افزار پردازش داده های تشخیصی نمایشگربا نمایشگر ECG -Resp - 2*Temp - NIBP - Spo2 - 2*IBP-ETCO2 و اینترفیس برق و ...
ثبت نام کنید