دفتر مهندسی آلاتکنیک
نام کسب و کاردفتر مهندسی آلاتکنیک
توضیحاتفروش - طراحی ومشاوره - اجرا تجهیزات آنتن مرکزی نماینده انحصاری کمپانی IKUSI  اسپانیا در ایران   نماینده انحصاری کمپانیFRACARRO ایتالیا در ایران   نماینده انحصاری ZANUGE  در استان خراسان &n...