مراوده
خدمات معتبرسازی اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه خدمات معتبرسازی اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه
ورکان تمیز سازه
نام کسب و کارورکان تمیز سازه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندورکان تمیز سازه مبدا کالاایران موارد معتبرسازیماشین آلات تولید محصولات جامد خوراکی، سیستم ها و تاسیسات، ماشین آلات ساخت محصولات استریل و تزریقی توضیحات تهیه پلان جامع...
خدمات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه خدمات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه
ورکان تمیز سازه
نام کسب و کارورکان تمیز سازه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندورکان تمیز سازه مبدا کالاایران فضاهای تمیزمشاوره،طراحی،نصب،اجرا،تست و راه اندازی توضیحات خدمات طراحی، ساخت و نصب تجهیزات اتاق تمیز: طراحی بر اساس آخرین استانداردها و ...
خدمات مشاوره و نظارت اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه خدمات مشاوره و نظارت اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه
ورکان تمیز سازه
نام کسب و کارورکان تمیز سازه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندورکان تمیز سازه مبدا کالاایران فضاهای تمیزمشاوره،طراحی،نصب،اجرا،تست و راه اندازی توضیحات بررسی و مقایسه نحوه انجام کار با استانداردها و مقررات مربوطه تهیه برنامه زمان...
خدمات طراحی پروژه (طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی) اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه خدمات طراحی پروژه (طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی) اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه
ورکان تمیز سازه
نام کسب و کارورکان تمیز سازه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندورکان تمیز سازه مبدا کالاایران فضاهای تمیزمشاوره،طراحی،نصب،اجرا،تست و راه اندازی توضیحات تدوین و گردآوری اسناد URS شامل تهیه و تکمیل روم بوک فضاها و تجهیزات، پلان فلوهای...
خدمات فروش محصولات اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه خدمات فروش محصولات اتاق تمیز - ورکان تمیز سازه
ورکان تمیز سازه
نام کسب و کارورکان تمیز سازه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندورکان تمیز سازه مبدا کالاایران محصولاتدرب های مخصوص اتاق تمیز، پنجره های دوجداره، باکسهای هوا، کروهایدیواری و سقفی و زمینی پی وی سی مخصوص اتاقهای تمیز. توضیحات خدمات فرو...
ثبت نام کنید