صنعت کاران برمی
نام کسب و کارصنعت کاران برمی
توضیحاتامداد و نجات رنو میدلام مشخصات فنی خودرو امداد و نجات رنو میدلام: - دارای اطاقسازی کاملا" یکپارچه به منظور استقرار تجهیزات - مجهزبه قفسه سازی و طبقه بندی های مناسب همراه با کشو های ثابت /ریلی و شیب...