شرکت بهروز
نام کسب و کارشرکت بهروز
توضیحاتبا استفاده از رطوبت سنج مصالح می توانید رطوبت چوب و مصالح ساختمانی را به راحتی اندازه بگیرید. این دستگاه با کاربری ساده با دارا بودن صفحه نمایش و الارم صوتی در پروژه های بازسازی و مرمت ساختمان ها  و ن...