مراوده
فلکه هرزگرد قطر 52 سانتیمتر فلکه هرزگرد قطر 52 سانتیمتر
ستاره فراز نما
نام کسب و کارستاره فراز نما
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل92 نام برندSetLift مبدا کالاایران جنسچدن تعداد شیار4 الی 8 عرض10 تا 15 سانتیمتر پوششرنگ چکشی قطر52 سانتی متر تعداد بلبرینگ2-4 نوع بلبرینگاروپایی، ژاپنی، کره ا...
فلکه هرزگرد اکوپولی قطر 44 سانتیمتر فلکه هرزگرد اکوپولی قطر 44 سانتیمتر
ستاره فراز نما
نام کسب و کارستاره فراز نما
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل92 نام برندSetlift مبدا کالاایران جنسچدن تعداد شیار4-8 عرض10-15 سانتیمتر پوششرنگ چکشی گام شیارمتناسب سفارش مشتری تعداد بلبرینگ2-4 نوع بلبرینگاروپایی، ژاپنی، ک...
فلکه هرزگرد قطر 40 سانتیمتر فلکه هرزگرد قطر 40 سانتیمتر
ستاره فراز نما
نام کسب و کارستاره فراز نما
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل92 نام برندSetLift مبدا کالاایران جنسچدن تعداد شیار4 عرض10 سانتیمتر پوششرنگ چکشی قطر40 سانتیمتر تعداد بلبرینگ2 الی 4 نوع بلبرینگاروپایی، ژاپنی، کره ای، چینی ...
فلکه هرزگرد قطر 24 سانتیمتر فلکه هرزگرد قطر 24 سانتیمتر
ستاره فراز نما
نام کسب و کارستاره فراز نما
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل92 نام برندSetLift مبدا کالاایران جنسچدن تعداد شیار4-18 عرض10-30 سانتی متر پوششرنگ چکشی تعداد بلبرینگ2-4 نوع بلبرینگاروپایی، ژاپنی، کره ای و چینی رنگخاکستری و...
ثبت نام کنید