تجهیزات خورشیدی خانه سبز
نام کسب و کارتجهیزات خورشیدی خانه سبز
توضیحاتپکیج بوش کم صدا ترین پکیج جهان کم مصرف بوده تا تاریخ ۳۱/۱/۹۴ با یک پنل ۷۰سانتی سانیکا هدیه و ۳۸ماه گارانتی قابلیت اتصال به سیستمهای خورشیدی را دارد...