مراوده
دستگاه رادیو مایکروویو سری HW-P دستگاه رادیو مایکروویو سری HW-P
صبا ارتباط شریف
نام کسب و کارصبا ارتباط شریف
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلسری HW-P نام برندHonorWave مبدا کالاایران شماره مدلHW-P85، HW-P95، HW-P220، HW-P330، HW-P540 فاصله40 کيلومتر، 50 كيلومتر، 80 كيلومتر، 90 كيلومتر، 110 كيلومتر قدرتIEEE...
دستگاه رادیو مایکروویو سری HW-M دستگاه رادیو مایکروویو سری HW-M
صبا ارتباط شریف
نام کسب و کارصبا ارتباط شریف
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلسری HW-M نام برندHonorWave مبدا کالاایران شماره مدلHW-M610، HW-M620، HW-M800، HW-M900، HW-M640 فاصله40 کيلومتر، 70 کيلومتر، 70 کيلومتر، 90 کيلومتر، 90 کيلومتر قدرت را...
ثبت نام کنید