شهاب آسا بین الملل
نام کسب و کارشهاب آسا بین الملل
توضیحاتشهاب آسا به کارآمدترین معامله گران برای مواد و تجهیزات کشتی سازی می پردازد که قادر به ارائه بهترین کیفیت و قیمت های رقابتی برای نیازهای شما هستند. مواد و تجهیزات کشتی سازی شامل : آیتم های داخلی ...