مراوده
آشکار ساز مواد منفجره آشکار ساز مواد منفجره
تحقيقاتي توليدي ردياب شيمي
نام کسب و کارتحقيقاتي توليدي ردياب شيمي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتحقيقاتي توليدي ردياب شيمي مبدا کالاایران مواد منفجره قابل شناساییCl20 ,NTO , NQ , PETN , RDX(C4) , HMX , DNT, TNT قابلیت آشکارسازی و تنظیم برای مواد منفجره جدیددارد زما...
آشکارساز مواد مخدر و داروها آشکارساز مواد مخدر و داروها
تحقيقاتي توليدي ردياب شيمي
نام کسب و کارتحقيقاتي توليدي ردياب شيمي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتحقيقاتي توليدي ردياب شيمي مبدا کالاایران ولتاژ وروديHz 50 ـ VAC220 توانهاي مورد نياز سرد ـ گرمw300/ w600 زمان گرم شدن60 دقيقه زمان پاسخ8 ـ 6 ثانيه (به طور معمول) نو...
ثبت نام کنید