مراوده
فر وش تخمه آفتابگردان روغنی فر وش تخمه آفتابگردان روغنی
واردکننده
نام کسب و کارواردکننده
توضیحاتفروش دانه های روغنی...
تخمه آفتابگردان سیاه تابان سپهر البرز تخمه آفتابگردان سیاه تابان سپهر البرز
تابان سپهر البرز
نام کسب و کارتابان سپهر البرز
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل109 مبدا کالاایران نوعتخمه آفتابگردان وزن100 تن بسته بندیفله، گونی نحوه فرآوریطبق استاندارد ایران شکلدانه رنگسیاه کشورهای مبدأآمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، کانا...
ثبت نام کنید