دانش تجهیز فرزانه
نام کسب و کاردانش تجهیز فرزانه
توضیحاتاولین دستگاه شبیه ساز تراش تولید شده درسطح کشور توسط شرکت دانش تجهیز فرزانه میباشد. قابلیت ها و امکانات شبیه ساز دستگاه تراش : انتخاب جنس های مختلف با ابعاد مورد نظر انتخاب انواع رنده های ترا...