مراوده
کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، تک فاز، با ولتاژ 150 تا 320 ولت الکترونیک افزار آزما مدل JAM 200 کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، تک فاز، با ولتاژ 150 تا 320 ولت الکترونیک افزار آزما مدل JAM 200
الكترونيك افزار ازما
نام کسب و کارالكترونيك افزار ازما
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS90283019 شماره مدلJAM200 نام برندٍالکترونیک افزار آزما مبدا کالاایران نوع کنتورثابت(الکترونیکی)، تک فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، دو طرفه انطباق مکانیکیاستاندار...
کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، ثابت، با قاب و فیوز سه فاز الکترونیک افزار آزما مدل JAM300 کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، ثابت، با قاب و فیوز سه فاز الکترونیک افزار آزما مدل JAM300
الكترونيك افزار ازما
نام کسب و کارالكترونيك افزار ازما
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS90283029 شماره مدلَْJAM300 نام برندالکترونیک افزار آزما مبدا کالاایران نوع کنتورثابت (الکترونیکی) سه فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، چهار ناحیه مختصات انرژی انطبا...
کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، ثابت، سه فاز الکترونیک افزار آزما مدل JAM300 CT کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، ثابت، سه فاز الکترونیک افزار آزما مدل JAM300 CT
الكترونيك افزار ازما
نام کسب و کارالكترونيك افزار ازما
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS90283029 شماره مدلJAM300CT نام برندالکترونیک افزار آزما مبدا کالاایران نوع کنتورثابت (الکترونیکی) سه فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، چهار ناحیه مختصات انرژی انطبا...
کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، تک فاز، گرد، بدون نیاز به تعویض سوکت الکترونیک افزار آزما مدل JAM200A کنتور برق دیجیتال، چند تعرفه ای، تک فاز، گرد، بدون نیاز به تعویض سوکت الکترونیک افزار آزما مدل JAM200A
الكترونيك افزار ازما
نام کسب و کارالكترونيك افزار ازما
توضیحاتجزئیات محصول شماره تعرفه/ کد HS90283019 شماره مدلJAM200A نام برندالکترونیک افزار آزما مبدا کالاایران نوع کنتوراستاتیک، تک فاز، انرژی اکتیو و راکتیو، دو طرفه انطباق مکانیکیاستاندارد ANSI ...
ثبت نام کنید