مراوده
تراکشن موتور DC - TLM 202 تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 202 تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)600 V توان خروجی536 kW (جریان مداوم (آمپر1050 A سرعت (RPM)2400 R.P.M نوعسایر شماره مدلTLM-202 نام برندتام لوكوموتيو آريا، موتور تراکشن، تراکشن ، TLM-201 مبدا کا...
تراکشن موتور DC - TLM 101-تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 101-تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 توان خروجی800 kW (جریان مداوم (آمپر1150 سرعت (RPM)2300 شماره مدلTLM-101 نام برندTaam locomotive arya مبدا کالاایران نوعسری (Series wound) نوع عایق(H (180°...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 501 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 501
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)247 (جریان مداوم (آمپر600 سرعت (RPM)3000 شماره مدلTLM-501 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM5010110 نوع عایق بندیH سازگار باD29 ابعاد تقر...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 203 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 203
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)370 (جریان مداوم (آمپر450-650 سرعت (RPM)2750 شماره مدلTLM-203 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM2030110 نوع عایق بندیH سازگار باD29 ابعاد...
تراکشن موتور DC - TLM 201 تام لوکوموتیو آریا تراکشن موتور DC - TLM 201 تام لوکوموتیو آریا
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)600 توان خروجی536 kW (جریان مداوم (آمپر1050 سرعت (RPM)2300 نوعسایر شماره مدلTLM-201 نام برندتام لوكوموتيو آريا مبدا کالاایران نوع عایق بندی(H (180°C قابل تط...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو آریا مدل TLM 103 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو آریا مدل TLM 103
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 (جریان مداوم (آمپر1150 سرعت (RPM)2300 شماره مدلTLM-103 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM1030110 نوع عایق بندیH سازگار باموتور حفاری ...
تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 102 تراکشن موتور DC تام لوکوموتیو مدل TLM 102
تام لوكوموتيو آريا
نام کسب و کارتام لوكوموتيو آريا
توضیحاتجزئیات محصول ولتاژ (ولت)750 (جریان مداوم (آمپر900 سرعت (RPM)3100 شماره مدلTLM-102 نام برندتام لوکوموتیو آریا مبدا کالاایران شماره قطعهM1020110 نوع عایق بندیH سازگار باGE-761 ابعاد ...
ثبت نام کنید