آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتتربانتین ، حلالی است قابل اشتعال و بدون رنگ با بویی نافذ که برای رقیق کردن رنگ روغن و تمیز کردن قلمو از آن استفاده می شود. ویژگی های تربانتین : حلالی است خوشبو با رنگ تقریباً آبی روشن جهت ...