فرهنگی هنری مترجمین بی تا ملایر
نام کسب و کارفرهنگی هنری مترجمین بی تا ملایر
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندبی تا ملایر پشتیبانی سیستم عاملویندوز وضعیت محصولموجود زبان برنامه نویسی#C محیط توسعهvisual studio 2013 بانک اطلاعاتیmanagement c...