حسام خانیان
نام کسب و کارحسام خانیان
توضیحاتترشی انبه سیر سرکه ای ۲۵۰۰۰ ترشی انبه روغن زیتونی ۲۷۰۰۰ ترشی اسپانیایی (مخلوط انبه قارچ ذرت زیتون بدون هسته) ۳۵۰۰۰ و توانایی تولید و تهیه ی انواع طعم های دیگر این محصول رو خواهیم داشت بنا ب س...