صنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک
نام کسب و کارصنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک
توضیحاتجزئیات محصول نام برندصنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک مبدا کالاایران ویژگیمقرون به صرفه بودن ترمیم-کاهش انقباض و انبساط سطحی چسبندگیمناسب در برابر نفوذ آب و یون های مخربمقاوم مقاومت سایشی...