موسسه فنی شاهرخی
نام کسب و کارموسسه فنی شاهرخی
توضیحاتموسسه فنی شاهرخی توانایی ارائه محصول ترمینال حجم متغیر گرد را دارد. مهمترین هدف ساختمانها همواره فراهم کردن سر پناهی دربرابر آفتاب, باد, سرما و باران است. طرحهای قدیمی نسبتا ساده بودند و با ملاحظهش...