مراوده
فروش شیرخشک تروویتال 3 ؛ مخصوص شیرخواران از 1سالگی تا 3سالگی فروش شیرخشک تروویتال 3 ؛ مخصوص شیرخواران از 1سالگی تا 3سالگی
شرکت نیکسان سلامت بهبود
نام کسب و کارشرکت نیکسان سلامت بهبود
توضیحاتشیر مادر بهترین غذا برای کودکان است، زمانی که با فقدان کامل یا عدم کفایت شیر مادر روبرو باشیم، شیرخشک تروویتال 3 جـایگزین عالی برای شیر مادر است. تروویتال از شیـر تازه گاو تهیه شده و فرمولاسیون آن بر ...
فروش شیرخشک تروویتال 1 ؛ مخصوص شیرخواران از بدو تولد تا 6ماهگی فروش شیرخشک تروویتال 1 ؛ مخصوص شیرخواران از بدو تولد تا 6ماهگی
شرکت نیکسان سلامت بهبود
نام کسب و کارشرکت نیکسان سلامت بهبود
توضیحاتشیرخشک تروویتال 1 جـایگزین عالی برای شیر مادر است. شیرخشک تروویتال 1 از شیـر تازه گاو فرمولاسیون آن بر اساس ترکیبات شیر مادر تهیه شده است. تروویتال شامل همه مواد مغذی ضروری جهت تامین نیازهای شیرخوار ش...
فروش شیرخشک تروویتال 2 ؛ مخصوص نوزادان سالم از پایان 6ماهگی تا پایان 1سالگی فروش شیرخشک تروویتال 2 ؛ مخصوص نوزادان سالم از پایان 6ماهگی تا پایان 1سالگی
شرکت نیکسان سلامت بهبود
نام کسب و کارشرکت نیکسان سلامت بهبود
توضیحاتبا افزایش سن نوزاد، نیازهای تغذیه ای او نیز تغییر می کند. به عنوان مثال بعد از سن 6 ماهگی نیاز به پروتئین افزایش می یابد، در حالی که نیاز به چربی ها کاهش می یابد. شیرخشک تروویتال 2 (که مخصوص شیرخواران...
ثبت نام کنید