شرکت نیکسان سلامت بهبود
نام کسب و کارشرکت نیکسان سلامت بهبود
توضیحاتتروکید؛ شیر غنی شده مخـصـوص کـودکان در حـال رشد است. این محصول از شیر تازه گاو تهیه و ترکیبات آن بر اساس توصیه نامه های علمی و متناسب با نیازهای تغذیه ای کودکان 3 تا 8 ساله تنظیم شده است. مصرف شیر ...