مراوده
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH148ZAP استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH148ZAP
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگسفید خاكستر58/5±1 % چگالی0/74±0/02 g/cm3 حلاليت در آبنا محلول توضیحات استابیلایزری بر پایه سرب براي تولید اتصالات تزریقی، كه داراي ميزان متناسبي...
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH145ZAP استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH145ZAP
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگطوسی خاكستر48±1 % چگالی0/76±0/02 g/cm3 حلاليت در آبنا محلول [{moravede}]...
استابیلایزر پی وی سی GH162PFB کیمیا آران استابیلایزر پی وی سی GH162PFB کیمیا آران
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگآبی خاكستر31±1 % چگالی0/70±0/02 g/cm3 حلاليت در آبنا محلول توضیحات ترکیب استابیلایزر/ روان کننده شامل نمک‌های فسفیت سرب می‌باشد. این ماده مقاومت...
استابیلایزر پی وی سی مدل GH124PFW استابیلایزر پی وی سی مدل GH124PFW
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگسفید خاكستر26±1 % چگالی0/40±0/02 g/cm3 حلاليت در آبنا محلول [{moravede}]...
استابیلایزر پی وی سی مدل GH122PFW استابیلایزر پی وی سی مدل GH122PFW
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپرک رنگسفید خاكستر30±1 % چگالی1/37±0/02 g/cm3 نقطه ذوب قطره ای105±2 درجه سانتیگراد حلاليت در آبنا محلول توضیحات استابیلایزری شامل پایدارکننده های موثر ...
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH111WPC استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH111WPC
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپرک رنگسفید خاكستر28±1 % چگالی1/30±0/02 g/cm3 نقطه ذوب قطره ای105±2 درجه سانتیگراد حلاليت در آبنا محلول [{moravede}]...
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH732CZP استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH732CZP
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگسفید خاكستر28±1 % حلاليت در آبنا محلول توضیحات استابیلایزر حرارتی کاملاً بهداشتی بر پایه کلسیم/روی برای تولید لوله های PVC سخت، که دارای میزان متن...
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH201BCP استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH201BCP
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگسفید خاكستر42/5±1 % رطوبتحداکثر 3 % پایداری استاتيک و دیناميکقابل مقایسه با استاندارد توضیحات پايدار كننده حرارتي کاملاً اقتصادی بر پايه باريم/ك...
استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH220CBL استابیلایزر پی وی سی کیمیا آران مدل GH220CBL
صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شکلپودری رنگسفید خاكستر59±1 % حلاليت در آبنا محلول توضیحات استابیلایزری شامل پایدار کننده های موثر حرارتی بر پایه سرب که دارای میزان متناسبی از روان‌کننده‌های...
ثبت نام کنید