پدیده شیمی غرب
نام کسب و کارپدیده شیمی غرب
توضیحاتجزئیات محصول نام برندپدیده شیمی غرب مبدا کالاایران نام های دیگرPADAPON TE-230، تری اتانول آمین لوریل اتر ( ۲ مول) سولفات، TLES نام تجاری :PADAPON TE-230 نام شیمیایی :تری اتانول آمین لوریل ات...